My Arrangements

Nisthtiman 2015

Hengawi win .1
Minali .2
Bella Ciao .3
Kurdistan .4
Lawi Kurd .5
Hesti Rasaw .6
Xewin .7
Erom .8
Rojigar .9
Rojhelat .10
Rojava .11
Kobani .12
Shingal .13
Xak .14
Yekbun .15
Hestanewe .16
Komala Shax .17

Sheqami Yad 2016

Yad .18
Jiyan .19
Hiwa .20
Chawekem .21
Shew (co-arr) .22
Nigar (co-arr) .23
Kuche (co-arr) .24

Awazekanim 2017

Gela .25
Tobe .26
Balen .27

Instumenatal 2018

A Breeze of Nostalgia .28
Autumn of life .29
Brindarm .30
Frishte .31
Yarim demeke .32
Beyani .33
Peri .34

Bireweri 2019

Aman .35
Key detewe .36
Eger hati .37
Yara min nehat .38
Kiji lade .39
Chawekani .40
Tu Guli .41
Weney To .42
Hate Der .43

Deriay Resh 2020

Deriay Reş .44
Kate bu eşq .45
Druî .46
Aşena .47
Êware .48
Seholbendan .49
Firmeskî Tal .50
Silul .51
Malawaî .52

Memories 2020

Nazanm Chon .53
Gule bax .54
Tosh bajem deli .55
Malan Bar kir .56
Padam .57
Royi .58
Push u pelash .59
Tarumar .60
Balen .61
Yar .62
Sway .63

Niga 2021

Gizing .64
Jiyanawa .65
Rega .66
Niga .67
Dide .68
Bargey Hiwa .69
Bebak .70
Giriftar .71

Other Artists

Push u Pelash . 72
Tosh weku min . 73
Rey Baran . 74
Bergi Al . 75
Helaney Dil . 76
2 Dildar . 77
Azadi . 78
Zara, Girtimit . 79
Pepule . 80
Hewa . 81
Bedaxewe . 82
Qesem . 83
Besarani . 84
Chemeri . 85
Baran . 86
Kate Bitbinim . 87
Furset . 88
Kone Hewaran . 89
Le xew heste . 90
Naz . 91
Pêşmerge . 92
Çopî . 93
Firîşte . 94
Dengî Baran . 95
Metore . 96
Mahabad . 97
Chia . 98
Bahar . 99
Pîlan . 100
Wan . 101
Nishtiman . 102
Çare . 103
Xozge . 104
Peşewa . 105
Şirnax . 106
Daye . 107
Nehatî . 108
Çwarîne . 109
Melî Azadî . 110
Jîn . 111
Peikeri befir . 112
Chaw . 113
Şeyida . 114
Rojan . 115
Tenyai . 116
Emin demgut . 117
Shew . 118
Jiwan . 119
Bêbakî . 120
Perwane . 121
Ere ho Leyli . 122
Barana Mamle . 123
Helebce (Tenya) . 124
Derdi Duri . 125
Nazanin . 126
Xezan . 127
Nechi . 128
Brya . 129
Amrakam . 130
Shew . 131
Peshmerge . 132
Narin . 133
Tosh Bejem Delî . 134
Baleni . 135
Kate Deite lam . 136
Lem’gere . 137
Ruxsar . 138
Yar (Miqam) . 139
Peshimanim . 140
Metore . 141
Tobe . 142
Ketane . 143
Temeni min . 144
Xoshewistî . 145
Yese . 146
Yar yar . 147
Kiji Kurdistan . 148
Xemi Duri . 149
Daye . 150
Tenyai .151

My Melodies

 1. Yad
 2. Shew
 3. Jiyan
 4. Nigar
 5. Hiwa
 6. Kuche
 7. Nalin
 8. Chawekem
 9. Wefa
 10. Push & Palash
 11. Gela
 12. Tobe
 13. Rey Baran
 14. Peshimani
 15. Tosh weku min
 16. Belênî
 17. Chaw
 18. Balen
 19. Hengawî win
 20. Minalî
 21. Xewin
 22. Kurdistan
 23. Lawî Kurd
 24. Hestî rasaw
 25. Rojgar
 26. Şingal
 27. Mange Şew
 28. Dengî To
 29. Birit Ekem
 30. Wam Ezanî
 31. Bê To
 32. Tane
 33. Tenya To
 34. Xeyalî Şet
 35. Peikeri befir
 36. Jiyanewe
 37. Niga
 38. Rege
 39. Serinc
 40. Hestanewe
 41. Kobani
 42. Rojava
 43. Yek’girtin
 44. Autumn of life
 45. A breeze of nostalgia
 46. Le xew heste
 47. Naz
 48. Pêşmerge
 49. Çopî
 50. Firîşte
 51. Dengî Baran
 52. Metore
 53. Şeyida
 54. Rojan
 55. Yar yar
 56. Dilim meşkene
 57. Emin demgut
 58. Shew
 59. Jiwan
 60. Bêbakî
 61. Perwane
 62. Jin

My Lyrics

 1. Dilim meşkene
 2. Bella Ciao
 3. Hengawî win
 4. Erom
 5. Sway
 6. Garam
 7. Xewin
 8. Lawî Kurd
 9. Rojgar
 10. Şingal
 11. Mange Şew
 12. Dengî To
 13. Birit Ekem
 14. Wam Ezanî
 15. Bê To
 16. Tane
 17. Tenya To
 18. Giriftar
 19. Dirik Mebe
 20. Hestanewe
 21. Yek’girtin
 22. Naz
 23. Metore
 24. Şeyida
 25. Yar yar
 26. Kurdistan (with Hiwa Z)
 27. Rojava (with Hiwa Z)
 28. Le xew heste (with Hiwa Z)
 29. Pêşmerge (with Hiwa Z)
 30. Jin (with Hiwa Z)
 31. Çopî (with Hiwa Z)
 32. Perwane (with Hiwa Z)
 33. Wefa (with Hiwa Z)
 34. Dili Shikaw
 35. Tobe (with Peywand A)
 36. Balênî (with Peywand A)
 37. Minalî (with Hamid Sh)
 38. To (With Bahman Q)